ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ερμού 1, Κέντρο Θεσσαλονίκης
Τ1. 2310 555133
T2. 2310 555331
K. 6977 664 765
e-mail info@vavouskos.gr
www.vavouskos.gr